Thorgroup merken

Disclaimer & Privacy

Disclaimer
Indien je gebruikt maakt van deze website, verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden in de disclaimer, zoals deze hieronder beschreven staan. Als je deze niet accepteert wordt je verzocht geen gebruik te maken van deze website.

Alle informatie op puresenses.eu wordt verstrekt onder voorbehoud van alle rechten. De informatie op puresenses.eu kan regelmatig en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Vorm- en inhoudsfouten worden voorbehouden.

Ondanks alle aan de samenstelling van puresenses.eu bestede zorg, kan noch pureSENSES, noch de webmaster aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in puresenses.eu voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van puresenses.eu. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van puresenses.eu

De informatie op puresenses.eu is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van puresenses.eu zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pureSENSES is nadrukkelijk verboden.
 

Prijzen
Alle op de website vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief de lokaal geldende BTW, en exclusief eventuele afleveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Aan de op deze website vermelde prijzen zijn geen rechten te ontlenen. Indien bij het artikel geen prijs is vermeld, raden wij aan contact op te nemen met een dealer van uw keuze voor de meest actuele prijsinformatie. Klik hier voor een overzicht van de pureSENSES dealers.
 

Privacy statement
Alle informatie die door de bezoeker verstrekt wordt zal door pureSENSES vertrouwelijk behandeld worden. Gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden die niet direct verbonden zijn aan pureSENSES en/of haar moedermaatschappij. De verstrekker stemt er mee in dat pureSENSES deze gegevens uitsluitend gebruikt voor het benaderen van de verstrekker met informatie die direct betrekking heeft op producten van pureSENSES en/of haar moedermaatschappij.